CENNIK ZDJĘĆ RTG W PRACOWNI ELCOMED GLIWICE ZABRZE KATOWICE
               
OBRAZOWANIE  2D     CD/DVD   KLISZA  
               
1. ZDJĘCIE  PUNKTOWE    -   25,00 ZŁ  
2. ZDJĘCIE ZGRYZOWE      -   30,00 ZŁ  
3. ZDJĘCIE PANYOMOGRAFICZNE  65,00 ZŁ   80,00 ZŁ  
4. ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE  65,00 ZŁ   80,00 ZŁ  
5. ZDJĘCIE PANTOM.+ CEFALO. 120,00 ZŁ   150,00 ZŁ  
6. ZDJĘCIE STAWÓW SKRO.-ŻUCHWO. 65,00 ZŁ   80,00 ZŁ  
7. ZDJĘCIA CZASZKI  PA LUB AP 65,00 ZŁ   80,00 ZŁ  
8. ZDJĘCIE ZATOK     65,00 ZŁ   80,00 ZŁ  
               
OBRAZOWANIE  3D  -TOMOGRAFIA         
               
1. FRAGMENTARYCZNA    150,00 ZŁ      
2. SZCZĘKA LUB ŻUCHWA    200,00 ZŁ      
3. SZCZĘKA I ŻUCHWA   250,00 ZŁ      
4. STAWY SKRONIOWO ŻUCHWOWE 200,00 ZŁ      
5. ZATOKI       200,00 ZŁ      
               
DUPLIKAT PŁYTY    10,00 ZŁ        
DUPLIKAT KLISZY   20,00 ZŁ        

 

 

 

 

Tabela cennika dla pracowni NYSA  ,:

USŁUGA CENA w PLN
zdjęcia punktowe(zębowe) 25
zdjęcia zgryzowe 30
zdjecia panoramiczne 65
zdjecia cefalometryczne 65
komplet (panoramiczne i cefalometryczne) 120Tabela cennika dla punktu w ZABRZE:

USŁUGA CENA w PLN
zdjęcia punktowe(zębowe) 25
zdjęcia zgryzowe 30
zdjecia panoramiczne 65
zdjecia cefalometryczne 65
komplet (panoramiczne i cefalometryczne) 120


Skierowania od lekarza


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie ochrony radiologicznej wykonywanie zdjęć rentgenowskich powinno wynikać ze wskazań medycznych tzn. powinny być wykonywane tylko na podstawie skierowania od lekarza.
Od tej zasady zwolnione zostały  zdjęcia zębowe.
W przypadku zdjęć zębowych pomimo braku formalnego wymogu skierowana, to skierowanie takie jest wskazane . Pozwala uniknąć ponoszenia kosztu  zdjęć nieprzydatnych w procesie leczenia albo niewłaściwych.
Skierowania nie należy utożsamiać z wykonaniem zdjęć nieodpłatnie.

Wykonanie zdjęć jest płatne.

Zdjęcia bez skierowania  opłacane są zawsze przez pacjenta
Zdjęcia wykonane na skierowanie  winny być opłacone przez pacjenta lub lekarza i pozostaje to wyłącznej decyzji  lekarza kierują

Skierowania płatne i bezpłatne.

Nie wszystkie zdjęcia są refundowane przez NFZ.
NFZ   nie podpisuje umów bezpośrednio z gabinetami rentgenowskimi a wyłącznie z przychodniami i gabinetami lekarskimi.