Firma powstała w roku 1990. W roku 1994 powstała pierwsza stomatologiczna pracownia rentgenowska w Gliwicach, w roku 1995 w Zabrzu, a w kolejnych latach w Opolu, Nysie, Katowicach. Jednocześnie firma poszerzyła swój profil o usługi projektowe w zakresie architektury.

Firma ELCOMED wykonuje specjalistyczne stomatologiczne zdjęcia rentgenowskie: zębowe, zgryzowe, pantomograficzne, cefalometryczne, stawów skroniowo-zuchwowych, zatok przynosowych w  obrazowaniu 2D oraz  3D /tomografia komputerowa/.

Cieszymy się uznaniem lekarzy i pacjentów, które jest efektem wieloletniej (od. 1994 r.) współpracy z ogromną liczbą lekarzy stomatologów wszystkich specjalności, bieżącej analizy uwag  i potrzeb lekarzy, starań o zapewnienie wysokiej  jakości diagnostycznej wykonywanych zdjęć, ciągłego doszkalanie personelu i doskonalenia metod pracy. Od roku 2014 wprowadzamy ucyfrowienie zapisu zdjęciowego /pracownia Nysa , Gliwice,Katowice,Zabrze/ , oraz usługę obrazowania 3D /tomografia komputerowa/ pracowniach Katowice, Gliwice.